Firma Oktan, a.s. je slovenská spoločnosť so sídlom v Kežmarku, ktorá bola založená v roku 1992 pričom nadviazala na takmer 60-ročnú tradíciu v skladovaní a predaji pohonných hmôt v tomto meste.

Na začiatku pole pôsobnosti bolo iba v regióne, ktorý pozostával z troch okresov. Vďaka dynamickému rozvoju a rastu spoločnosti sa pole jej pôsobnosti rozšírilo na celé územie Slovenska.

Firma Oktan, a.s. vo svojej takmer 20 ročnej tradícii pri svojich dlhoročných skúsenostiach s distribúciou pohonných hmôt, olejov a mazadiel nadobudla dostatok skúseností a zručností. Naša spoločnosť si získala aj množstvo zákazníkov, ktorí každoročne s nami predlžujú zmluvné dohody a tým vyjadrujú svoju spokojnosť.

V súčasnosti disponujeme vlastným daňovým skladom pohonných hmôt v Kežmarku a sieťou čerpacích staníc na území Slovenska.